Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Mesa, Artaş, Kantur-Akdaş Adi Ortaklığı’nı oluşturan mersis numarası 0981064401900013 MESA HOLDİNG A.Ş., mersis numarası 0085005551300013 ARTAŞ İNŞAAT SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ve mersis numarası 0497038496900010 KANTUR-AKDAŞ İNŞ. GIDA PAZ. SAN. VE TİC.A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Yukarıda ticari unvanları belirtilen Tema İstanbul Adi Ortaklığı şirketlerinin tümü tarafından, temaistanbul.com adresindeki proje tanıtım, websitesi üzerinde “Sizi Arayalım” bölümlerinde bulunan formu doldurmak suretiyle bize ilettiğiniz kimlik (ad-soyad) ile iletişim (telefon numarası, e-posta adresi verileriniz) ve mesaj formunda ilettiğiniz diğer kategorilerdeki kişisel verileriniz, mal/hizmet satış süreçlerinin, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen “işleme faaliyetinin veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki dayanağına istinaden tamamen veya kısmen otomatik yollarla saklanacak, işlenecek ve aynı amaçların gerçekleştirilmesi için Adi Ortaklık şirketlerinin tedarikçilerine aktarılacaktır.

TEMA İSTANBUL tarafından satış ofislerimizi ziyaretiniz sırasında sizlere sunduğumuz, veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan bir yöntem olan, “Müşteri Bilgi Formu“nun doldurulması yoluyla sizlere ait ad-soyad, doğum tarihi, cinsiyet, medeni hal, çocuk sayısı, cep telefonu, sabit telefon, e-mail adresi, firma/meslek bilgisi, yazışma adresi bilgileriniz, oturduğunuz evinizin mülkiyet durumu, gayrimenkul için ayırdığınız bütçe aralığı ve imzanız, “Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi”, yine “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenecektir.

Tüm bu verileriniz tarafınızca uygun görmeniz ve SMS ile vereceğiniz onayınız ile 0085005551300013 mersis numaralı ARTAŞ İNŞAAT SAN. VE TİC.A.Ş., mersis numarası 0981064401900013 MESA HOLDİNG A.Ş., mersis numarası 0497038496900010 KANTUR-AKDAŞ İNŞ. GIDA PAZ. SAN. VE TİC.A.Ş. ile ortak kullanılan, tamamen veya kısmen otomatik bir yöntem olan Microsoft Dynamics merkezi CRM sistemine (“CRM”) aktarılacaktır ve burada kaydedilecektir.

Satış temsilcisi tarafından onayınıza müteakip sayılan kişisel verilerinizin CRM’e kaydedilmesi ile birlikte tarafınıza bir SMS bilgilendirmesi iletilecektir. Tarafınıza iletilen SMS bilgilendirmesinin içeriğindeki kodu TEMA İSTANBUL satış temsilcisine geri iletmeniz halinde iletişim bilgisi verileriniz, CRM’e kaydedilmek suretiyle otomatik yöntemlerle “firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi”, “müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi”, “pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi” ve “reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi” amaçlarıyla açık rızanıza dayanarak işlenecektir.

Bu iki faktör onayınız sonrasında tarafınıza Mesa, Artaş, Kantur-Akdaş Adi Ortaklığı’nin yeni faaliyetleri/projeleri hakkında bilgi göndermek, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla ticari elektronik ileti olarak SMS gönderilecektir. SMS almak istemiyorsanız gelen kodu TEMA İSTANBUL mağaza görevlisine iletmeyiniz. CRM’e kayıtlı ve SMS alıyor iseniz, “TEMA2” yazarak 3172’ye SMS göndermeniz halinde SMS gönderim listesinden ayrılabilirsiniz. SMS gönderim listesinden ayrılma talebinizin işlenmesinden itibaren iletişim verileriniz artık bu amaçla işlenmeyecektir ve tarafınıza SMS gönderilmeyecektir.

Tüm bu konular hakkında Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki; “Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme”, “Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme”, “Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme”, “Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme”, “Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme”, “Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme”, “Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme”, “İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme”, “Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme” taleplerinizi, Kanun ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre Tema İstanbul Adi Ortaklığı şirketlerinden herhangi birine iletebilirsiniz.

Sitemizin işlevselliği için bu sayfada teknik olarak gerekli çerezler kurulmuştur. Teknik olarak tutulması gerekmeyen ancak size daha iyi kullanıcı tecrübesi ve kişiye özel teklif (pazarlama çerezleri, reklam ve takip mekanizmaları) sunmamıza, internet trafiğimizi analiz etmemize ve sosyal medya özellikleri sağlamamıza izin veren çerez ve takip mekanizmaları ancak onayınızı vermeniz halinde kullanılır. Bize onayınızı iletmek ya da ilettiğiniz onayı ileriye etkili olacak şekilde geri çekmek için "Kabul Et" butonunu kullanabilirsiniz. Detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikamızı inceleyiniz. Kabul Et